Please enable JS

30 JAAR ERVARING

Als CEO van een KMO met 30 jaar ervaring is Stephan/SVM Mediation geknipt om te bemiddelen in conflicten binnen en tussen KMO. Conflicten onder vennoten, management, personeel, klanten, leveranciers.

DIEPGAAND INZICHT

SVM Mediation heeft diepgaand inzicht in de werking van KMO's, inclusief hun processen, uitdagingen en kansen.

LEIDERSCHAPSCAPACITEITEN

SVM Mediation heeft als CEO bewezen leiderschapscapaciteiten ontwikkeld te hebben, wat van cruciaal belang is om conflicten effectief te beheren en de partijen te begeleiden naar het vinden van oplossingen.

BREDE KENNIS VAN DE BRANCHE

SVM Mediation heeft een brede kennis van de branche waarin de KMO's opereren, wat hem helpt bij het begrijpen van de belangen die bij de conflicten gepaard gaan.

WIN-WIN-OPLOSSING

SVM Mediation heeft als CEO zakelijk inzicht in de bedrijfsdynamiek, doelstellingen en belangen, waardoor er effectief bemiddeld wordt om de partijen win-win-oplossingen te laten vinden.

STRATEGISCHE BESLUITVORMING

SVM Mediation heeft ervaring met strategische besluitvorming en conflictbeheersing binnen KMO's, wat hem geschikt maakt om de partijen ertoe te bewegen effectieve oplossingen te vinden in hun zakelijke geschillen.

SVM MEDIATION EEN UITSTEKEND BEMIDDELAAR IN CONFLICTEN BINNEN EN TUSSEN KMO'S.

SVM Mediation heeft 30 jaar ervaring, kennis en vaardigheden die met conflicten te maken hebben, om alle betrokken partijen te begeleiden bij het zoeken naar een oplossing die alle partijen bevredigt.

WAT IS
BEMIDDELING?

NEUTRAAL

VRIJWILLIG

VERTROUWELIJK

Snel, discreet & kostenefficiënt.

Bemiddeling is een wettelijk erkende manier waarbij de bemiddelaar de betrokkenen begeleidt om samen op zoek te gaan naar oplossingen voor hun conflict. Dit gebeurt buiten de rechtbank om.

Doeltreffend | Snel | Goedkoop | Duurzaam

Het is een bewezen, doeltreffende manier om sneller, goedkoper en duurzamer conflicten aan te pakken. De bemiddelaar gaat met de betrokkenen samen rond de tafel zitten. Vrijwillig, vrijblijvend en vertrouwelijk. Zo kunnen deze op een veilige manier praten en samen zelf op zoek gaan naar een oplossing die voor hen werkt.

Onafhankelijke | Neutraal | Onpartijdige

De bemiddelaar is een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige ‘derde’. De bemiddelaar begeleidt het proces. Hij of zij zorgt ervoor dat alle betrokken partijen zich gehoord voelen in hun belangen. Hij of zij ondersteunt hen bij het zelf, samen zoeken naar een oplossing. De overeenkomst die bereikt wordt, noemt men het bemiddelingsakkoord. Dit akkoord kan desgewenst door de rechtbank gehomologeerd worden.

ROL
BEMIDDELAAR?

Wat is de rol van de bemiddelaar?

De bemiddelaar schept het gepaste klimaat om de verstoorde communicatie te herstellen.
De bemiddelaar zal de partijen stimuleren om te luisteren naar elkaars belangen en noden.
De bemiddelaar zal de partijen begeleiden om onder elkaar te komen tot een akkoord waar ze 100% achter staan.

Traject bij bemiddeling

Stap 1

Inleidend gesprek

Stap 2

Alle informatie verzamelen die nodig is voor de onderhandelingsonderwerpen.

Stap 3

Noden en belangen exploreren.

Stap 4

Brainstormen omtrent de mogelijke oplossingen , kiezen en beslissen.

Stephan VAN MERRIS

Ervaren expert in het zoeken naar oplossingen voor conflicten in de bestuurskamer, tussen vennoten, in het (familie-)bedrijf, of op de werkplek.

Stephan VAN MERRIS | KMO Mediation | Erkend Bemiddelaar

Erkend Bemiddelaar
in handels & burgerlijke zaken

Erkenningsnummer Federale Bemiddelings Commissie: 4468

Specialisaties

Het toepassingsveld van deze bemiddeling is breed en omvat zowel
B2B | tussen vennoten / bestuurders / klant / leverancier / personeel
B2C | bouwheer en aannemer, handelsconflicten als burgerlijke conflicten (buren, scholen, arts-patiënt,...).
Bijzondere ervaring binnen en tussen KMO's.

Opleiding & Ervaring

  • Toegepaste Economische Wetenschappen in KU Leuven
  • Basis opleiding als Erkend Bemiddelaar in burger- en ondernemingszaken
  • Rechter ondernemingszaken (Rechtbank Gent afdeling Brugge)
  • Zetelen in de Raad van advies KMO's
  • Medezaakvoerder (vakantie en business center) Domein Het Weiland www.hetweiland.com

27 jaar zaakvoerder/CEO co-owner Sisa BV

marktleider hydraulische slangen en koppelingen in België / omzet 12 miljoen euro / 60 medewerkers / zowel zelfstandige als grote multinationals als klanten / service/onderhoud - OEM leverancier / internationale handel vestiging in Polen

Wat zijn de
voordelen van een
Erkend Bemiddelaar?

Bemiddeling is sneller en kostenefficienter dan juridische procedures

Uw kostbare zakelijke relaties worden hersteld en zo behouden

U bereikt creatieve, zakelijk optimale akkoorden

U houdt de oplossingen in eigen hand

img img